Astma

Astma är en luftvägssjukdom som orsakas av en kronisk inflammation i luftrörens slemhinna. Det ger tung och svår andning samt kan ge hosta. Andra vanligt förekommande symtom är andnöd, pipande ljud vid andning, långvarig hosta (speciellt vid förkylning) och andnöd eller hosta vid fysisk ansträngning.

I Sverige uppskattas ungefär tio procent av befolkningen leva med astma, vilket gör att den klassas som en folksjukdom. Ungefär hälften av de som har astma upplever lindriga symtom, men sjukdomen kan även ge livshotande andningssymtom, så det är viktigt att få rätt behandling.

Olika typer av astma

Astma drabbar människor i alla åldrar och kan grupperas på olika sätt men det gemensamma är en inflammation i luftvägarna. Den vanligaste indelningen är allergisk och icke allergisk astma. Rök, starka dofter, fysisk ansträngning och kall luft kan utlösa besvären hos alla typer av astma.

Den allergiska astman börjar ofta redan när man är barn och utlöses även av allergier mot exempelvis pollen, kvalster, mögel eller pälsdjur. Att veta om en person med astma också är allergisk är viktigt för att kunna anpassa omgivningen. 

Fakta om astma

  • Det finns olika former av astma, vilket man måste ta hänsyn till i behandlingen
  • Alla med astma bör ha en individuell behandlingsplan för att följa upp sjukdomen och behandla den på rätt sätt.

Astma kan också delas in efter vilken sorts inflammation i luftvägarna som orsakar den. Det kan ha betydelse för vilken behandling som är effektivast.

Publicerad den: 7 januari 2022

Uppdaterad den: 7 januari 2022

Till toppen av sidan